twitter youtube google

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάββατο, 03 Δεκεμβρίου 2016 16:55
Εκτύπωση

Image and video hosting by TinyPicΤην παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ Χίου:

Η εφαρμογή των πιο νεοφιλελεύθερων μνημονιακών πολιτικών βαρβαρότητας τα τελευταία χρόνια, κατέλυσε πάγιες δημοκρατικές κατακτήσεις, ισοπέδωσε τις δημόσιες κοινωνικές δομές στην υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό και το κοινωνικό κράτος. Οδήγησε τους αναπήρους, τους χρόνιους πάσχοντες και τις οικογένειές τους στην ανεργία στον κοινωνικό αποκλεισμό, στην φτωχοποίηση, στην κοινωνική και βιολογική τους εξόντωση.

Ένας από τους βασικούς δείκτες του πολιτισμού κάθε χώρας που θέλει να λέγεται αλλά και να είναι πολιτισμένη και δημοκρατική, είναι η ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία.

Η υποβάθμιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των αναπήρων με άλλοθι την οικονομική κρίση ενισχύει τη λογική του κράτους «φιλανθρωπίας» σε αντίθεση με τη λογική του κράτους Δικαίου, της Ισότητας και του Σεβασμού στην ανθρώπινη ποικιλομορφία. Οι πανανθρώπινες αξίες, η αλληλοαποδοχή και η κοινωνική δικαιοσύνη αποτελούν την πρώτη ύλη για ένα δίκαιο κόσμο.

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ παρά τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, έχει καταφέρει να λάβει μέτρα, τα οποία στοχεύουν στη στήριξη εκείνων που έχουν περισσότερο ανάγκη μετά από τις καταστροφικές πολιτικές της πενταετίας 2010-2014.

Διασφαλίστηκε με το νόμο 4387/2016 :

- Ολόκληρη την εθνική και ανταποδοτική σύνταξη για τα άτομα με αναπηρία ή για όσους συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του ν. 612/77 είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, ή με βάση τις διατάξεις που αναφέρονται στα πρόσωπα του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α`) είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, όπως ισχύουν κάθε φορά.

- Η προσωρινή η οριστική σύνταξη και η εφ άπαξ παροχή απονέμεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα στους πιο πάνω δικαιούχους .

- Στο υπολογισμό του ανώτατου ορίου καταβολής σύνταξης που αφορά στα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών τους που έχουν μέλη τους άτομα με αναπηρία δεν λαμβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως προνοιακά επιδόματα και επιδόματα αναπηρίας.

- Το ΕΚΑΣ καταβάλλεται σε όλους τους συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω καθώς και στα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους ανεξαρτήτως ηλικιακού κριτηρίου,

Εφαρμόστηκε η δωρεάν νοσοκομειακή περίθαλψη και Φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Τα μέτρα είναι μεν θετικά αλλά δεν είναι αρκετά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ και πάρα τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες που έχουν διαμορφώσει οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές και το στενό οικονομικό πλαίσιο του νέου μνημονίου θα κάνει τα πάντα με όλες του τις δυνάμεις ώστε :

- Να διατηρηθούν και να θωρακιστούν τα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης των ανθρώπων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, των γνωστών επιδομάτων (διατροφικό, εξωιδρυματικό, τυφλότητας, βαριάς αναπηρίας, κίνησης κ.λπ.), χωρίς καμία σύνδεση των επιδομάτων αυτών με οποιαδήποτε εισοδηματικά κριτήρια.

- Να προστατευτεί το σύστημα χορήγησης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και χορήγησης θεραπευτικών μέσων/μεθόδων, ορθοπεδικών μέσων - τεχνητών μελών -τεχνικών μέσων υγείας για κωφούς και τυφλούς, ακρωτηριασμένους καθώς και σε κάθε άνθρωπο με άλλη αναπηρία και χρόνια πάθηση.

- Να νομοθετηθεί η άμεση προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους χωρίς οικονομικά κριτήρια.

- Να διατηρηθεί κάθε ευνοϊκή φορολογική ρύθμιση για τους αναπήρους και χρόνια πάσχοντες .

- Να στελεχωθεί ουσιαστικά η Ειδική Εκπαίδευση και να ενισχυθεί η ένταξη των μαθητών με αναπηρία στη γενική εκπαίδευση με την παροχή του απαιτούμενου τεχνικού εξοπλισμού και παράλληλης στήριξης καθόλο το ωράριο από την πρώτη μέρα μέχρι το τέλος της κάθε σχολικής χρονιάς.

- Να προστατευτεί και να διευρυνθεί το Προνοιακό σύστημα της χώρας, με την αναγκαία στελέχωση της, την χρηματοδότηση των Κέντρων Υποστήριξης, την περαιτέρω ενίσχυση του θεσμού των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) και των κέντρων διημέρευσης , την επαναφορά των ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ στην Πρόνοια, τον άμεσο σχεδιασμό αποϊδρυματοποίησης και ανεξάρτητης διαβίωσης στην κοινότητα.

- Να ιδρυθούν Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) τουλάχιστον ένα σε κάθε Δήμο της Χώρας ή και περισσότερα ανάλογα με το πληθυσμό.

- Να υπάρχει ειδική μέριμνα για τις γυναίκες με αναπηρία, τις μητέρες παιδιών με αναπηρία καθώς και τους μετανάστες και τους πρόσφυγες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.

- Να αποκατασταθούν οι αδικίες που έχουν υποστεί οι συνταξιούχοι αναπηρίας και γήρατος του ιδιωτικού τομέα με την ψήφιση των εφαρμοστικών νόμων του 2ου μνημονίου και συγκεκριμένα με τις διατάξεις του ν. 4093/12 και της Π.Ν.Π. 4111/2013 και την εναρμόνισή τους με τα ισχύοντα στο δημόσιο τομέα.

- Επαναφορά των ρυθμίσεων που αφορούν στη συνταξιοδότηση των γονέων/συζύγων/αδελφών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία βάσει συγκεκριμένων και αυστηρών προϋποθέσεων,

- Να διασφαλιστεί η εργασιακή ασφάλεια για όλους τους εργαζόμενους στην ειδική εκπαίδευση και τις προνοιακές δομές, με καταβολή όλων των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους που παραμένουν απλήρωτοι εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.

- Να αξιολογηθεί η λειτουργία των ΚΕΠΑ με επιστημονικά κριτήρια, ώστε να διασφαλιστεί η αντικειμενική απόδοση των ποσοστών αναπηρίας. Να λειτουργήσει άμεσα ο νέος ΚΕΒΑ, να ενταχθούν και άλλες παθήσεις στις 43 μη αναστρέψιμες, όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας, κ.λ.π.

- Να ενισχυθεί η χρηματοδότηση του τομέα της ψυχικής υγείας και του Προγράμματος «ΨΥΧΑΡΓΩΣ» και να διασφαλιστεί η λειτουργία των Κέντρων Ψυχικής Υγείας.

- Να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση του Προγράμματος Διερμηνείας στη Νοηματική Γλώσσα που να καλύπτει όλες τις επικοινωνιακές ανάγκες των Κωφών-Βαρήκοων, καθώς επίσης και να αναπτυχθεί πρόγραμμα 24ωρης επικοινωνίας με βιντεοκλίση σε ειδικό κέντρο παροχής διερμηνείας σε κάθε κωφό οποιαδήποτε στιγμή το χρειαστεί.

- Να προωθηθεί η προσβασιμότητα στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στις υπηρεσίες, στα προϊόντα, στην ψηφιακή πληροφόρηση, στις ιστοσελίδες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στον πολιτισμό και τον αθλητισμό.

- Να υπάρξει πλήρης διαφάνεια και αυστηρός έλεγχος στην υλοποίηση των προγραμμάτων στήριξης της αναπηρίας.

- Να δημιουργηθεί μητρώο αναπηρίας με Πλήρη Καταγραφή των αναπήρων και να χορηγηθεί κάρτα αναπηρίας για κάθε χρήση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται να εφαρμόσει στην πράξη τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ανθρώπων με Αναπηρία καθώς και το προαιρετικό πρωτόκολλό της.

Η υγεία, η ζωή, η αξιοπρέπεια, η κοινωνική προστασία και τα δικαιώματά των Α.με.Α θεωρούνται από τον ΣΥΡΙΖΑ απαράγραπτα και αδιαπραγμάτευτα.

12

image

image

Newsletter