twitter youtube google

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020 16:35
Εκτύπωση

12

Διαγραφή προστίμων που αφορούν τις ΜΥΦ 2014 και ρύθμιση για μη συνέχιση κοινοποίησης πράξεων

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ:

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,

Το θέμα των προστίμων για τις ΜΥΦ του 2014, γίνεται καθημερινά όλο και πιο πιεστικό, καθώς στο τέλος του 2020 παραγράφεται η 5ετής προθεσμία και έχουν αρχίσει να κοινοποιούνται σωρηδόν πρόστιμα.

Είναι γνωστό ότι η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. από το 2016 που προέκυψε το ζήτημα αυτό ως νομοθετικό κενό, έχει ζητήσει  να καλυφθεί η παράλειψη για αποφυγή προδήλως των μελλοντικών προστίμων που στην ουσία θα καλούντο ναι μεν να πληρώσουν οι επιχειρήσεις, αλλά θα είχαμε την διένεξη για υπαιτιότητα των λογιστών – φοροτεχνικών, οι οποίοι όπως θα εκθέσουμε στη συνέχεια δεν έχουν καμία υπαιτιότητα. 

Επιπλέον με επανειλημμένα έγγραφα  έχουμε αναδείξει τις συνέπειες του εν λόγω ζητήματος, όσο και με λήψη προληπτικών μέτρων για την μη απώλεια της προθεσμίας ενδικοφανούς προσφυγής, προκειμένου να προστατεύσουμε τους συναδέλφους Λογιστές -Φοροτεχνικούς με κοινοποίηση σε αυτούς υποδειγμάτων ενδικοφανούς προσφυγής κατά περίπτωση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει, αναφερόμαστε στις περιπτώσεις στις οποίες έχει επιβληθεί πρόστιμο, χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει υπαιτιότητα από πλευράς Λογιστών-Φοροτεχνικών και επιχειρήσεων, οι οποίες συνοψίζονται ως ακολούθως:

Περίπτωση 1: Απόρριψη αρχείου εμπρόθεσμης υποβολής καθυστερημένα από το σύστημα

Σε αυτή τη περίπτωση, παρότι είχε γίνει η αποστολή του αρχείου εμπρόθεσμα, αλλά λόγω του φόρτου των πληροφοριακών συστημάτων, η επεξεργασία (από την υπηρεσία της ΓΓΠΣ, αρμοδιότητας ΓΓΔΕ) καθυστέρησε πέραν της προθεσμίας εμπρόθεσμης υποβολής. Στην συνέχεια λόγω κάποιου λάθους στα στοιχεία (π.χ. λάθος ΑΦΜ), αυτό το αρχείο απορρίφθηκε από το σύστημα. Στην περίπτωση αυτή η όποια διόρθωση του λάθους και επανυποβολή του αρχείου μπορούσε να γίνει, επί των πραγμάτων, μόνο εκπρόθεσμα.

Περίπτωση 2: Επαναλαμβάνετο το αρχείο εσόδων τριμήνων κατά την υποβολή του αρχείου διορθώσεων προμηθευτών

Στην περίπτωση αυτή, κατά το χρονικό διάστημα (21/01/2016 – 22/02/2016) που υπήρχε προθεσμία διορθώσεων αρχείου προμηθευτών σύμφωνα με την ΠΟΛ.1011/2016, ορισμένα λογιστικά προγράμματα, συμπεριελάμβαναν εκ νέου μαζί με το αρχείο εξόδων και το αρχείο εσόδων, χωρίς ουσιαστικά να υπάρχουν αλλαγές στα έσοδα. Το σύστημα όμως εκλάμβανε εκ νέου εκτός από τα έξοδα που ήταν εμπρόθεσμα, και τα έσοδα ως εκπρόθεσμα. Το κυριότερο είναι ότι κατά την βεβαίωση των προστίμων και ενώ έχει τεθεί στην διάθεση των εφοριών ειδικό πρόγραμμα για την διαπίστωση διαφορών ή όχι μεταξύ του εμπρόθεσμου αρχείου και του επαναλαμβανόμενου των εσόδων, αυτό δεν έγινε και δυστυχώς συνεχίζει να μην γίνεται. (βλ. σχ. παράδειγμα στο τέλος της επιστολής)

Περίπτωση 3: Αποστολή αρχείων για διαφορές κάτω από το όριο των 100€

Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις με πρόστιμα για επαναυποβολή αρχείων με τιμολόγια συναλλαγών κάτω του ορίου των 100€. Δεν θα έπρεπε να καταλογίζεται πρόστιμο βάσει της ΠΟΛ.1051/2016, όπου αναφέρεται ότι «Δεν απαιτείται η διόρθωση των αποκλίσεων, εφόσον η συνολική αξία αυτών, προ Φ.Π.Α. ανά αντισυμβαλλόμενο, δεν ξεπερνά τα εκατό (100) ευρώ.».

Περίπτωση 4: Υποβολές κατά την «σιωπηρή» παράταση 21/01/2016 έως 25/01/2016

Παρά τις ανακοινώσεις και τις διαβεβαιώσεις του τότε αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών που είχαν δημοσιευθεί σε πληθώρα μέσων ενημέρωσης, δεν ψηφίσθηκε η σχετική διάταξη, προκειμένου να κατοχυρωθεί νομοθετικά η χορηγηθείσα σιωπηρή παράταση. Οι ανακοινώσεις αυτές δημιούργησαν τη δικαιολογημένη πεποίθηση στους Λογιστές-Φοροτεχνικούς και τις επιχειρήσεις ότι η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων εντός του χρονικού διαστήματος από 21/01/2016 ως 25/01/2016 ήταν εμπρόθεσμη και δεν θα επέσυρε κυρώσεις, κάτι το οποίο διαψεύστηκε αρκετά χρόνια αργότερα με την επιβολή των εν λόγω προστίμων.

Ζητάμε την άμεση επίλυση όλου του ζητήματος όπως ανωτέρω περιγράψαμε, τόσο με άμεση διαγραφή όλων των πράξεων επιβολής προστίμων που έχουν καταλογιστεί ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, όσο και την ρύθμιση για μη συνέχιση κοινοποίησης πράξεων επιβολής προστίμων. Θέλουμε να τονίσουμε ότι αυτό επιβάλλεται καθόσον, δεν υπάρχει ευθύνη από πλευράς των Λογιστών-Φοροτεχνικών και των επιχειρήσεων, πολύ δε περισσότερο, για το γεγονός ότι το 2014 ήταν η πρώτη χρονιά εφαρμογής αυτής της διαδικασίας.

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε

12

image

image

Newsletter