twitter youtube google

 

ΕΡΓΑΣΙΑ

Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016 19:21
Εκτύπωση

Image and video hosting by TinyPicΑνακοίνωση για την πρόσληψη ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Ζωγραφικής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 2 «Συντήρηση τοιχογραφιών στο βυζαντινό τμήμα του ναού Αγίου Γεωργίου στον οικισμό Αγίου Γεωργίου Συκούση Χίου» του έργου «Αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Συκούση στον οικισμό Αγίου Γεωργίου Συκούση στη Χίο».

που θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας για χρονικό διάστημα από την πρόσληψη τους και έως οκτώ (8) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης τρεις (3) Άγιος Γεώργιος Συκούσης
ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Ζωγραφικής τρεις (3) Άγιος Γεώργιος Συκούσης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ναυάρχου Νικοδήμου 1, Άγιος Γεώργιος, Κάστρο Χίου, Τ.Κ. 82131 - Χίος, υπ' όψιν κ. Μαρίας Μιχελινάκη (τηλ. επικοινωνίας: 22710 - 44238, 44738, 44650), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στον διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavqeia.qov.qr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (Υποβολή αιτήσεων από Παρασκευή 14-10-2016 έως και Πέμπτη 20-10-2016). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά υποχρεούνται να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:

α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθμολογούμενων τίτλων τους. Συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα ειδικά προσόντα, όπως αναφέρονται και στην παρούσα προκήρυξη πρόσληψης. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 

 

 

 

 

 

Πηγή: dikaiologitika.gr

 

12

image

image

Newsletter