twitter youtube google

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020 18:04
Εκτύπωση

12

Αναφορικά με το θέμα, ενημερώνουμε τους δυνητικούς Δικαιούχους της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 - 2020, για την υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης-Χρηματοδότησης, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και διαδικασίες που καθορίζονται στην αριθμ. Πρωτ. 1990 /23 . 09 . 2020 (ΑΔΑ: 64ΜΩ4653ΠΓ-2ΑΥ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ.

Δικαιούχοι είναι:

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα σκάφη των οποίων είναι νηολογημένα ή λεμβολογημένα /εγγεγραμμένα σε ΒΕΜΣ ως ενεργά σκάφη, φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) και έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα, για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες, κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

Τα σκάφη που προβαίνουν σε προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων τους πρέπει:

α. Να είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια/Λεμβολόγια /ΒΕΜΣ και καταχωρημένα στο Εθνικό

Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ). και τα στοιχεία της άδειας και των λοιπών πιστοποιητικών εγγράφων να

συμφωνούν με τα καταγεγραμμένα στοιχεία του ΕΑΜ. Σε αντίθετη περίπτωση ο Δικαιούχος πρέπει

να μεριμνήσει για τον επανέλεγχο των ναυπηγικών χαρακτηριστικών του σκάφους και τη διόρθωση

των σφαλμάτων.

β. Να διαθέτουν επαγγελματική αλιευτική άδεια και ειδική άδεια αλίευσης (εφόσον απαιτείται), σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ένταξη, όσο και κατά καθ’ όλη την περίοδο που αιτούνται ενίσχυση για την προσωρινή παύση της αλιευτικής δραστηριότητας του σκάφους.

γ. Να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα

επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη.

Οι ενισχύσεις παρέχονται σε Δικαιούχους που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από Εθνικό ή Ενωσιακό Πρόγραμμα ή/και δεν έχουν λάβει οικονομική ενίσχυση για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης Πράξης.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ :

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του α’ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η: 25-09-2020 & ώρα 12.00

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του α’ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η: 15-10-2020 & ώρα 14.00

Η αρμοδιότητα διαχείρισης του Μέτρου 3.1.9 του Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 ανήκει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ).

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2131501186 & 2131501184

 

12

image

image

Newsletter