ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΗΚΗΣΗ

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΞΙΩΝ: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΟΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

Τρίτη, 26 Απριλίου 2022 17:46
Εκτύπωση

12

κ. Πρόεδρε,

Με την παρούσα και σύμφωνα με την παράγραφο 3 περίπτωση δ και 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, αιτούμεθα όπως εντός έξι ημερών συγκαλέσετε το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου, προκειμένου:

1. Να συζητηθεί το θέμα που έχει προκύψει με το Ιωνικό Κολυμβητήριο Χίου και συγκεκριμένα να πραγματοποιηθεί εκτενής ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις μέχρι σήμερα ενέργειες της Δημοτικής Αρχής, τους λόγους που οδήγησαν σε κλείσιμο του κολυμβητηρίου στην πιο κρίσιμη περίοδο του έτους τόσο για τα παιδιά, τους γονείς και τους προπονητές όσο και για τα σωματεία μας, το χρονοδιάγραμμα των έργων από εδώ και μέχρι την περάτωση τους.

2. Να εκφραστούν οι απόψεις τόσο των αναδόχων όσο και των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου σχετικά με τα έργα καθώς επίσης και οι απόψεις των ναυταθλητικών σωματείων.

3. Να ενημερωθεί το Συμβούλιο, τα σωματεία και η τοπική κοινωνία, σχετικά με τις μέχρι σήμερα ενέργειες της δημοτικής αρχής και του νομικού προσώπου για την λειτουργία της εξωτερικής πισίνας (καταδυτηρίου), όταν μάλιστα ήτο γνωστό προ τουλάχιστον έξι μηνών ότι η μεγάλη πισίνα του κολυμβητήριου θα κλείσει για τους ως άνω λόγους και αναλυτική περιγραφή του χρονοδιαγράμματος άμεσης λειτουργίας της εξωτερικής πισίνας (καταδυτηρίου).

4. Να ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις προκειμένου να δοθεί η κατεύθυνση στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Χίου, σχετικά με το πρόβλημα που έχει προκύψει.

Τέλος, παρακαλούμε όπως σταλούν προσκλήσεις προκειμένου να συμμετέχουν στην συνεδρίαση:

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Χίου.

Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου.

Οι ανάδοχοι των δύο έργων.

Οι εκπρόσωποι των ναυταθλητικών σωματείων.

 

Οι αιτούντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

Κώστας Δ. Τριαντάφυλλος

Αλέξης Γεωργούλης

Νίκος Νύκτας

Αναστάσιος Ποδιάς

Γιώργος Σαραντινούδης

Σταυρούλα Σάτρα

Παντελής Στεφάνου

Κυριάκος Φρεζούλης